Práškové lakování

Strojní vybavení: DATEL LEDEČ

  • max. rozměry dílu – délka 2500 / výška 1500 / šířka 500 mm

Projekt
ORGATEC
CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013358.

Cílem projektu je zvýšení povědomí o společnosti HON-kovo s.r.o. a nalezení nových odběratelů na zahraničních trzích.

Nástrojem dosažení tohoto cíle je účast na veletrhu ORGATEC 2018 v Kolíně nad Rýnem.