Tryskání výrobků

Strojní vybavení: KOVO STANĚK TZ 3 – 5.5

  • tryskání surového materiálu bez laku
  • max. průměr rotujícího závěsu 1100 mm
  • max. délka závěsu 2100 mm

Projekt
ORGATEC
CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0013358.

Cílem projektu je zvýšení povědomí o společnosti HON-kovo s.r.o. a nalezení nových odběratelů na zahraničních trzích.

Nástrojem dosažení tohoto cíle je účast na veletrhu ORGATEC 2018 v Kolíně nad Rýnem.